Gert-Jan Klaasse Bos

Dhr. Klaasse Bos heeft de opleiding werktuigbouwkunde aan de M.T.S. te Beverwijk gevolgd.
Vervolgens is hij werktuigbouwkunde gaan studeren aan de H.T.S. te Haarlem. Tijdens zijn afstuderen is hij in contact gekomen met duurzame energie en anaërobe vergisting.
De afstudeeropdracht aan de H.T.S. was; “optimalisatie van de biogasbenutting in een vergistinginstallatie voor organische reststromen”. Na deze opdracht succesvol te hebben volbracht was er behoefte aan meer kennis van het vergistingproces.
Deze kennis is G.J. Klaasse Bos gaan halen aan de Wageningen Universiteit waar hij de opleiding “Agricultural and bioresource engineering” gevolgd heeft. Zijn Master heeft hij gehaald met een scriptie volledig gericht op het verhogen van de biogasopbrengst uit organische materialen. De resultaten van zijn scriptie zijn vervolgens gepresenteerd tijdens het international digestion conference 2007 te Brisbane Australië.
2008 G.J. Klaasse Bos. All rights reserved.
Technisch advies voor duurzame energie